Menu

Ruimtelijke orderning

Voor vraagstukken rond ruimtelijke ordening kunt u Taharo inschakelen. Ineke Kroes van Taharo helpt u bij bestemmingsplanwijzigingen én bij beroepsprocedures. De een maakt enthousiast plannen om bijvoorbeeld te (ver)bouwen. Een ander ziet zijn bedrijfsbelang, woongenot of privacy in het gedrang komen en wil bezwaar maken. In beide gevallen kan Taharo u van dienst zijn.

Enkele voorbeelden van vraagstukken rond ruimtelijke ordening uit de praktijk van Taharo:

 • ‘Mijn boerderij is niet rendabel. Mag ik er een Bed & Breakfast beginnen?’
 • ‘Bij ons in de buurt zijn er plannen voor een natuurbegraafplaats. Om meerdere redenen hebben wij daar als biologische boeren bezwaar tegen. Kunt u ons helpen?’
 • ‘Mijn vader draagt zijn agrarische bedrijf aan mij over en wil op het erf blijven wonen. Mogen we van de schuur een plattelandswoning maken?’

Activiteiten rond ruimtelijke ordening

Taharo helpt bij alle mogelijke activiteiten rond ruimtelijke ordening. Bij de voorbereidingen, het inspreken, het schrijven en indienen van zienswijzen bij een ontwerp bestemmingsplan. Wij adviseren bij een wijziging van het bestemmingsplan en begeleiden beroepsprocedures.

Steunpunt Ruimtelijke Ordening

Taharo is officieel steunpunt Ruimtelijke Ordening. U kunt als particulier of ondernemer uit het midden- en kleinbedrijf bij Taharo terecht voor adviezen als u wilt (ver)bouwen of wanneer u de functie van uw pand wilt wijzigen.

Diensten van Taharo

Op het gebied van ruimtelijke ordening kunt u Taharo onder meer inschakelen voor:

 • Agrarische vragen
 • Vraagstukken over milieuwetgeving (met name rond agrarische bedrijven)
 • Beeldkwaliteitsplannen
 • Retailonderzoek
 • Planologische vraagstukken
 • Planschadeonderzoek
 • Wijziging bestemmingsplannen
 • Begeleiding beroep en bezwaar bestemmingsplannen

Geïnteresseerd in onze diensten? Neem contact op per telefoon of mail. We vertellen u graag meer.