Menu

Tijdelijke natuur

Bent u bouwer, grondeigenaar of projectontwikkelaar? Bent u bang voor vertraging, uitstel of stilleggen van de bouw door de aanwezigheid van de rugstreeppad of een andere beschermde dier- of plantensoort op uw braakliggende terrein? Taharo regelt op voorhand een ontheffing van de Flora- en Faunawet ten behoeve van tijdelijke natuur. U kunt dan starten zodra u eraan toe bent.

Ontheffing Tijdelijke Natuur

U kunt (onder voorwaarden) vooraf toestemming vragen om ontstane natuur op braakliggend terrein op te ruimen zodra u start met uw activiteiten. Met een ontheffing Tijdelijke Natuur mag u dan (met inachtneming van de zorgplicht) beschermde soorten verwijderen. Dat voorkomt uitstel, stilleggen, procedures. Dat bespaart u – vaak hoge! – kosten.

Deskundigheid

Het schrijven van een mitigatieplan, verplicht onderdeel van de ontheffingsaanvraag, vereist de nodige deskundigheid. Ecoloog Ineke Kroes van Taharo beschikt over die expertise. Heeft kijk op het potentieel van een gebied: welke soorten kunnen er mogelijk komen? Voor soorten die niet vooraf of tijdens het braak liggen in de ontheffing zijn genoemd, is de ontheffing namelijk niet geldig.Het loont dus om een deskundige in te schakelen.

Diensten Taharo

U kunt Taharo inschakelen voor de volgende diensten op het gebied van tijdelijke natuur:

  • Inventarisatie of nulmeting van de aanwezige soorten
  • Inventarisatie van de soorten die er zich mogelijk of waarschijnlijk gaan vestigen
  • Schrijven van een mitigatieplan
  • Aanvragen van een ontheffing op voorhand
  • Monitoring (zijn de genoemde soorten inderdaad gekomen?)
  • Begeleiding verwijdering beschermde soorten bij start bouw*

    *mitigatie moet wettelijk verplicht plaatsvinden onder begeleiding van een ecoloog

Heeft u een terrein waarvan u voorziet dat het minimaal een jaar braak zal liggen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Taharo en vraag naar de mogelijkheden van tijdelijke natuur.